2018-03-14

Centra Badawczo-Rozwojowe

Stan na 12 grudnia 2018 r.:

 

 1. ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie

 2. Autocomp Management sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 3. BIOFANA Sp. z o.o. - Ośrodek Badań Farmaceutycznych i Klinicznych z siedzibą w Kutnie

 4. BIOTEN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 5. „7.BULLS.COM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 6. CBR 74 Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Janowie/ Stare Babice

 7. CD Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie

 8. Centrum Badawczo-Rozwojowe "NOVASOME" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 9. Centrum Badawczo-Rozwojowe GLOKOR sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

 10. Centrum Innowacji STB sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Tczewie

 11. CHEMAT sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

 12. Data Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w Toruniu

 13. EC Engineering Sp. z o. o. z  siedzibą w Krakowie

 14. Enerbio sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie

 15. Engineo Sp z o.o. z siedzibą w Przasnyszu

 16. GLOBEMA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 17. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 18. Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji "BOSMAL" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej

 19. Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie

 20. Instytut Technik i Technologii Specjalnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 21. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 22. KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 23. Maciej Szymański Ośrodek Badawczo-Rozwojowy STER z siedzibą w Poznaniu

 24. NETRIX S.A. z siedzibą w Lublinie

 25. Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 26. OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

 27. PBS Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

 28. Przedsiębiorstwo "HAK" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 29. Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych  PRO NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

 30. R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

 31. Sango Technologies sp .z o.o. (dawne GeoMobile sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi

 32. SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie

 33. SIGMA S.A. z siedzibą w Baraku k. Lublina (dawny: HAJDUK GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie)

 34. Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

 35. TRICOMED S.A. z siedzibą w Łodzi

 36. WAKRO sp. z o.o. z siedzibą w Krępnej

 37. WIELTON S.A. z siedzibą w Wieluniu

W załącznikach prezentujemy informację dla przedsiębiorców starających się o uzyskanie statusu, jednolity tekst ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, informację na temat korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz wzór: wniosku o nadanie statusu, wniosku o utrzymanie statusu, oświadczenia przedsiębiorcy ubiegającego się o nadanie/utrzymanie statusu.

Załączniki

  Wzór oświadczenia...orcy CBR.docx 29,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór_Wniosek_nadan..._CBR (1).docx 33,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzór_Wniosek_utrzy...tusu_CBR.docx 32,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  Korzysci dla przeds...zwojowego.pdf 172,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Warunki uzyskania s...zwojowego.pdf 186,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się